مدیریت پروژه و مدیریت دانش نصب و کرک حرفه‌ای و پشتیبانی فنی کلیه محصولات اتلسین
نصب و کرک آخرین ورژن جیرا Jira
125,000,000ریال یکبار
  نسخه دیتاسنتر
  جیرا سافتور + سرویس منجمنت
  نامحدود کاربر
  کیجن برای نامحدود پلاگین
  * تقویم شمسی هسته جیرا
  اسکریپت راست چین RTL
  نصب بصورت داکرایز Linux Ubuntu
  (لایسنس روی دامنه اختصاصی)
نصب و کرک آخرین ورژن جیرا Jira (محدود)
75,000,000ریال یکبار
  نسخه دیتاسنتر
  جیرا سافتور + سرویس منجمنت
  * محدودیت تعداد کاربر
  کیجن برای نامحدود پلاگین
  * تقویم شمسی هسته جیرا
  اسکریپت راست چین RTL
  نصب بصورت داکرایز Linux Ubuntu
  (لایسنس روی دامنه اختصاصی)
نصب و کرک آخرین ورژن کانفلوئنس Confluence
75,000,000ریال یکبار
  نسخه دیتاسنتر
  نامحدود کاربر
  کیجن برای نامحدود پلاگین
  اسکریپت راست چین RTL
  نصب بصورت داکرایز Linux Ubuntu
  (لایسنس روی دامنه اختصاصی)
نصب و کرک آخرین ورژن بیت‌باکت BitBucket
55,000,000ریال یکبار
  نسخه دیتاسنتر
  نامحدود کاربر
  کیجن برای نامحدود پلاگین
  نصب بصورت داکرایز Linux Ubuntu
  (لایسنس روی دامنه اختصاصی)
نصب و کرک آخرین ورژن کراود Crowd
55,000,000ریال یکبار
  نسخه دیتاسنتر
  نامحدود کاربر
  کیجن برای نامحدود پلاگین
  نصب بصورت داکرایز Linux Ubuntu
  (لایسنس روی دامنه اختصاصی)
نصب و کرک آخرین ورژن بمبو Bamboo
55,000,000ریال یکبار
  نسخه دیتاسنتر
  نامحدود کاربر
  کیجن برای نامحدود پلاگین
  نصب بصورت داکرایز Linux Ubuntu
  (لایسنس روی دامنه اختصاصی)